Sorgebud


Torsdagen den 23 april hölls begravningsgudstjänst för vår broder Per.
På grund av smittorisk var vi förhindrade att delta i gudstjänsten men Brämhults kyrka hölls öppen en timma innan gudstjänsten för dem som önskade ta ett sista farväl av Pelle. Ett stort antal bröder från vår loge hedrade vår broder med vår sedvanliga cypresskvist.

Nu är kampen slut.
Vår broder Per Danielson är död.

Påskafton,tidigt på morgonen, orkade inte vår broders kropp längre. Han har tappert kämpat med sin sjukdom under lång tid. Sällan hörde man honom klaga men säkert har han haft många svåra stunder. Vi kommer att minnas Pelle som den riktigt genuina Odd Fellow brodern som gav allt för vår loge.

Pelle blev 86 år och invigdes i logen år 1960 och blev medlem av lägret år 1966. Hans första uppdrag i logen var som CMhm från 1972 till 1975. Hade uppdraget som CM 1978-1981 och som UM 1992-1993 samt ÖM under ämbetsmannaperioden 1994.1995. Han avslutade sin karriär som logens Storrepresentant under en fyraårsperiod.

Under många år lade Pelle många timmars arbete som redaktör för vårt ”Logeblad” som utkom flera gånger per år. Vid vårt 100-årsjubileum var han även delaktig i arbetet med vår jubileumsbok.

Vi minns med glädje och tacksamhet alla glada stunder vi haft tillsammans och våra tankar går till hans familj och hans älskade hustru Ing-Britt som alltid ställt upp för sin man under sjukdomstiden

Tack broder Pelle för vad du varit och för vad du gjort för vår loge i Vänskap Kärlek Sanning

Pelles fru Ing-Britt skickar en hälsning till alla bröder i loge 64
och tackar för de kondoelansblommor hon fått från logen.
Begravning sker den 23 april  och detaljer kommer att meddelas senare

Comments are closed.