Kontakt

Odd Fellow logen 64 Sven Erikson ämbetsmän 2020-2022

 Odd Fellow Logen 64 Sven Erikson
 Fr.v. Protokollsekreterare Simon Rudbäck, Undermästare        Andreas Nordlund, Övermästare Per Nilsson,                Tjänstgörande Ex Övermästare Anders Hansson  Ceremonimästare Peter Gunnarsson Kaplan Jerry Ekstrand,  Skattmästare Morgan Craas.

Brödralogen Nr. 64 Sven Erikson
Nygatan 5
503 36 Borås
033 – 41 10 41

 

Hemsida 64svenerikson.se   Logens Bankgiro: 5031-8716

Övermästare Undermästare
Ersättare Lars-Åke Lindqvist 0705-33 82 35
Per Nilsson
Svenljungagatan 10
507 63 Borås
Mobil 0703-770777
Andreas Nordlund
Söderdalsgatan 36
504 50 Borås
Mobil: 0732-54 90 95
Skicka E-post Skicka E-post
   
Cermonimästare
Ersättare Philip Käppinen  0721-87 36 70
Protokollsekreterare
Ersättare ThomasbEmet 0706-667838
Peter Gunnarsson
Lagercrantz Pl. 10B
506 38 Borås
Mobil:0731-42 52 62
Simon Rudbäck
Alingsåsvägen 17
518 42 Sjömarken
Tfn:033-25 85 80
Mobil:0704-56 32 13
Skicka E-post Skicka E-post
   
  morgan 
Finanssekreterare
Ersättare Peter Ljungblad 0705-444704
Skattmästare
Ersättare Per-Inge Olofsson 0705-792749
Bo Jönsson
Värmlandsgatan 1B
504 39 Borås
Mobil: 0706-70 66 07
Morgan Craas
Ankargatan 1
506 70 Frufällan
Mobil:0702-15 29 99
Skicka E-post Skicka E-post
   
carlander-b-a
Tjg.ex Övermästare Storrepresentant
Anders Hansson
Tokarpsgatan 48
504 58 Borås
Mobil 0739 444 50 64
Bengt-Åke Carlander
Forsvägen 6
506 49 Borås
Tfn:033-27 62 15
Mobil 0705-27 95 51
Skicka E-post Skicka E-post
   
peo mansén
Kaplan Klubbmästare
 Ersättare Albin Karlenström 0702-51 19 68                               Ersättare Johan Persson 0705 282613
Jerry Ekstrand
Andra Villagatan 7
504 53 Borås
Tfn:033-12 57 10
Mobil:0707-20 86 85
Peo Mansén
Finnvävsgatan 47
507 34 Brämhult
Tfn: 033-241575
Mobil: 0705-604062
Skicka E-post Skicka E-post

Övriga ämbetsmän.

Utnämnda Ordinarie Tfn: bostad Ersättare Tfn: bostad
O Vakant Vakant
BB Robert Nordgren 033-24 75 60 Arne Levin 0706-41 66 16
KM Per-Olof Mansén 070-560 40 62 Johan Persson 0705-28 26 13
YV Mattias Kruusval 0709-961404
IV Jimmy Leonsson 0757-58 14 84 Kjell Pohlin 0706-26 22 01
ÖMhm Martin Lundgren 0702-88 44 80
ÖMvm Christoffer Wackenstam 0708-17 31 29 Ingemar Sjöholm 0707-32 48 00
LL Dag Bjurklint 0709-68 83 25 Vakant
UMhm Andreas Björnqvist 07060-13 37 50
UMvm Risto Lindberg 00709-12 49 28 PauliVäliluoto 0705-55 62 97
CMhm Magnus Hjalmarsson 00708-25 88 91
CMvm Per Holm 0702-16 07 33 Lars Rapp 0706-56 03 66
CMtm Olof Nilsson 0703-78 18 05 Hannu Merstrand 0767-62 67 22