In memoria

imagesCAYZCKXV

Minnet lever det kan ej jordas det kan ej gömmas bland stoft och grus. Nej det ska leva i fågelsången i blomsterdoft och i vindens sus.

Tack bröder för vad ni varit och för vad ni gjort i Vänskap Kärlek Sanning.

Jan-Olof Folkesson
1938-04-07  2021-04-25
Invigd i logen 1963
Jan Fridell Tryggve Svensson
1931-05-23 – 2021-02-05 1945-11-13 – 2021-04-21
Invigdes i logen 1983 Invigdes i logen 1985
Per Danielsson Lars Bogsjö
1933-12-07 – 2020-04-11 1936-12-31 – 2020-05-08
Invigdes i logen 1960 Invigdes i logen 1964
Lars-Erik Olsson Sven Fridén
1936-06-08-2020-01-30 1942-09-15-2020-02-17
Invigdes i logen 1998 Invigdes i logen 1989
Ive Arleving Stig Torstensson
1925-03-12-2019-12-26 1922-09-15-2020-01-18
Invigdes i logen 1954 Invigdes i logen 1948
Karl-Gustaf Svensson Anders Martinsson
1926-08-02 – 2019-01-25 1937-09-07 – 2019-06-22
Invigdes i logen 1985 Invigdes i logen 1970
Sture Moberg Owe Gustafsson
1927-12-07 – 2018-04-03 1946-03-18 – 2018-12-17
Invigdes i logen 1969 Invigdes i logen 1987
Swahn Per-Olof
Per-Olof Swahn Jörgen Johansson
1938-02-24 – 2017-07-24 1958-01-09 – 2018-03-19
Invigdes i logen 1976 Invigdes i logen 1985
Andersson Gösta Gunnarsson Bertil
Gösta Andersson Bertil Gunnarsson
1924-07-05  –  2017-05-25 1928-08-24 – 2017-05-30
Invigdes i logen 1949 Invigdes i logen 1972
Gustafsson Ingemar hoglund-bernth
Ingemar Gustafsson Bernth Höglund
1936-04-24 – 2016-04-19 1945-05-27 – 2016-09-29
Invigdes i logen 1973 Invigdes i logen 1975
Camen_Carl-Olof[1] Stensson Vigo
Carl-Olof Camén Vigo Stensson
1929-11-15- 2015-12-27  1927-02-14- 2015-12-30
 Invigdes i logen 1969 Invigdes i logen 1966
Björklund K-G Henriksson Jan
Karl-Gunnar Björklund Jan Henriksson
1933-03-22 – 2015-11-28 1944-09-13 – 2015-12-02
Invigdes i logen 1999 Invigdes i logen 1997
Josefsson FredFred Josefsson Bild 9268-002Bengt Hulth
1918-11-11 – 2015-06-16 1939-07-23 – 2015-10-07
Invigdes i logen 1952 Invigdes i logen 2006
Johansson_Sture[1]Sture Johansson Bild 9138
Arne Englander
1924-03-07 – 2015-06-09 1918-09-19 – 2015-06-13
Invigdes i logen 1983 Invigdes i logen 1958
Friestedt PerPer Fristedt Jertborn Per Axel-001Per-Axel Acke Jertborn
1934-08-26 – 2014-10-05  1931-12-02 – 2014-10-05
Invigdes i logen 1960 Invigdes i logen 1995
Hellbrand HansHans Hellbrand  Lantell GunnarGunnar Lantell
1925-08-29 – 2013-12-31 1911-06-15 – 2014-06-23
Invigdes i logen 1956 Invigdes i logen 1946
Swensson_Kjell[1]Kjell Swensson Rosengren_Bror[1]Bror Rosengren
1927-06-22 – 2013-10-01 1932-05-07 – 2013-10-10
Invigdes i logen 1969 Invigdes i logen 1987
Rolph Segelmark Ferdinand Hansson
1923-12-07 – 2013-05-03 1917-01-18 – 2013-05-12
Invigdes i logen 1950 Invigdes logen 1953
Eie Arild Lennart Sohlberg
1939-06-14 – 2011-05-24 1932-08-16 – 2013-02-18
Invigdes i logen 1973 Invigdes i logen 1990
Stanley Sandberg K.Olof Svensson
1922-07-12 – 2012-04-12  1917-08-20 – 2012-02-06
Invigdes i logen 1958 Invigdes i logen 1972
Hans Andersson Bertil Carlsson
1937-11-11 – 2011-09-04 1915-03-23 -2011-12-17
Invigdes i logen 1987 Invigdes i logen 1952
Hans Areqvist Kenneth Eirefelt
1946-08-25 – 2011-08-05 1943-05-08 – 2011-08-13
Invigdes i logen 1992 Invigdes i logen 1977
Rune Hvidt Andersén Leif Tilander
1909-05 – 2011-04-16 1943-08-19 – 2011-06-14
Invigdes i logen 1960 Invigdes i logen 1989
Lars Tureson Bo Håkansson
1929-01-30 – 2010-07-10 1919-05-18 – 2010-03-22
Invigdes i logen 1994 Invigdes i logen 1950
Ingemar Andersson Stig Svensson
1929-03-20 – 2010-01-20 1927-01-09 – 2009-12-03
Invigdes i logen 1973 Invigdes i logen 1976
Thorwald Lorentzon Lars Frick
1928-11-05 – 2008-10-18 1924-12-10 – 2008-09-03
Invigdes i logen 1976 Invigdes i logen 1968
Sören Ericson Erik Unell
1933-11-02 – 2008-06-24 1915-02-16 – 2008-06-12
Invigdes i logen 2002 Invigdes i logen 1943
Bertil Claesson John Hallberg
1917-10-22 – 2008-03-11 1919-01-28 – 2008-02-14
Invigdes i logen 1955 Invigdes i logen 1956
Leif Gothlin
1918-06-24 – 2008-01-04
Invigdes i logen 1954