Historia

ODD FELLOW I BORÅS – EN LITEN ÅTERBLICK

Låt oss blicka tillbaka till året 1917. Världskriget rasar i Europa och medför död och stort lidande för miljontals människor.
Även i neutrala Sverige upplevdes krigets verklighet med arbetslöshet och hunger. Följdverkningarna i landet verkade hämmande på alla ideella aktiviteter och strävanden av den art Odd Fellow företrädde.

Var det då, under dessa förhållanden, som tankarna växte fram till bildandet av en Odd Fellowrörelse  i Borås?
Nej! Långt tidigare, redan 1911, fanns tankarna om att bilda Odd Fellow här i staden.

Den 23 maj 1913 instituerades den första Odd Fellow klubben i Borås Samma dag som bysten framför Tekniska skolan avtäcktes, vilket hugfäste minnet av Sven Erikson , grundaren av Sveriges första bomullsfabrik i Rydboholm 1834. Vad var då naturligare än att den första klubben i Borås fick sitt namn efter denne man.

Klubblokalerna hade man på den tiden i hotell Du Nords festvåning, som hyresfritt uppläts för detta ändamål. Ett intensivt arbete med medlemsvärvning under åren fram till 1917 förelåg och på våren 1917 fanns en logelokal färdigställd i en vindsvåning i fastigheten Lilla Brogatan 24.

Under mycket festliga och högtidliga former instituerades Logen nr.64 Sven Erikson den 12 maj, av dåvarande Distrikt Deputerade Storsiren Ragnar Lignell, biträdd av Stormarskalken John Fristedt.

Akten förrättades under stor tillslutning från logen nr 18 Axel Oxenstierna och övriga Göteborgsloger. Vid supén deltog 150 personer.

De sju stiftarna av Logen 64 Sven Erikson Logens första övermästare blev Stadsveterinär Matheus Sandberg.

Matheus Sandberg, J. Henrik Wennerberg, Artur Lange, Fritz Nilsson,
N. John Nilsson, Gustaf Lind och John A. Nilsson.

Efter fem år måste logen söka ny hemvist och kunde flytta in i de nyreparerade lokalerna, Västerlånggatan 29, som blev brödernas hemvist i 30 år.


Större bild
Logesalen
Klubbrum


Vid jubileumsåret 1927 kunde logen räkna 216 invigda bröder. Vilket betydde en betydande tillväxt under dessa första tio åren.
1942 firade logen 25årsjubileum med en ståtlig matrikel upptagande inte mindre än 333 medlemmar och då hade logen arbetat sig fram till platsen som nummer ett i storleksordning bland Sveriges loger, vilket vittnade om starkt intresse för ordens syften.

1934 tillsatte Drätselnämnden en kommitté med uppgift att förbereda ett fastighetsförvärv för logens räkning. Bröderna fick teckna aktier, som gav ett strålande resultat. 1935 hade 700 aktier á 50 kronor tecknats samt ett tillskott av 10 000 kronor från en byggnadsfond. ”Odd Fellowhuset i Borås AB” bildades 1935, men det dröjde till 1950 innan man fick byggnadstillstånd och därefter gick bygget raskt. Byggkostnaderna uppgick till 850 000 kronor och efter 30 år kom Odd Fellow under eget tak.

 

Den 2 februari 1952
Invigdes Odd Fellowhuset och som kuriosa kan nämnas att logesalens stjärnhimmel har den konstellationen som rådde just vid invigningsdagen.

Odd Fellowhuset har naturligtvis betytt mycket för logen och samverkan mellan andra loger. 1945 instituerades logen nr 113 Catena och första mars 1969 utökades huset med en tredje loge nr 150 Calluna. Nu var tiden mogen för att tillsammans med logen nr 92 Åsunden i Ulricehamn, instituera lägret nr.18 Sjuhäradsbygden. Året var 1970. Även Rebeccarörelsen var på stark frammarsch och 1971 instituerades logen nr. 13 Elsa Brändström i Borås.

Logens 50årsjubileum firades den 20 maj 1967 med högtidligheter i Gustav Adolfskyrkan och på kvällen hölls festsupé i Stadshuset.

 

VALDA ÄMBETSMÄN 1917 – 2017

Termin ÖM UM PS FS SkM CM
1917-1918 Mattéus Sandberg H.Wennerberg Fritz Andersson Gustaf Lind John A.Nilsson Arthur Lange
1918-1919 H. Wennerberg Artur Lange Carl Emar Gustaf Lind John A.Nilsson. Nils Svensson
1919-1920 H. Wennerberg Artur Lange Carl Emar Gustaf Lind John A.Nilsson Nils Svensson
1920-1921 Artur Lange Nils Svensson Carl Emar Oscar Rebbing john A.Nilsson Gust.Djurberg
1922-1923 Nils Svensson Gust.Djurberg B.Högström Oscar Rebbing John A. Nilsson Olle Carlsson
1923-1924 Nils Svensson Gösta Ahlström B.Högström E.Håkansson John A.Nilsson Olle Carlsson
1924-1925 Nils Svensson Gösta Ahlström Gust.Berntson J.Wallén John A.Nilsson Olle Carlsson
1925-1926 Gösta Ahlström Karl Mattison Gust.Berntson J.Wallén John A.Nilsson Olle Carlsson
1927-1928 Karl Mattison J.E.Björkman Gust.Berntson Artur Persson John A.Nilsson Fritz Richter
        1929 Gösta Ahlström Carl Runstedt Gust.Berntson Artur Persson D.G.Rudholm Fritz Richter
1930-1931 Gösta Ahlström V.Th.Breikull Axel Lindestedt Artur Persson D.G.Rudholm Sune Beckman
1932-1933 V.Th Breikull Olof Olsson Axel Lindestedt Gunnar Johansson D.G.Rudholm Sune Beckman
        1934 V.Th.Breikull Olof Olsson Axel Lindestedt Gunnar Johansson Johan Nilsson Sune Beckman
1934-1935 V.Th.Breikull Olof Olsson Hugo Bodell Gunnar Johansson Johan Nilsson Oskar Billig
1936-1937 Gösta Ahlström Daniel Apler Hugo Bodell Helge Svensson Bertil Anell Gunnar Hurtig
1938-1939 Daniel Apler Artur Persson Hugo Bodell Helge Svensson Bertil Anell Gunnar Hurtig
1940-1942 Daniel Apler Edv.Lybrandt Hugo Bodell Hans Nilsson Bertil Anell K.Andersson
1942-1943 Edv.Lybrandt Hugo Bodell Tage Tageaus Hans Nilsson Bertil Anell K.Andersson
1944-1945 Edv.Lybrandt Oskar Billig tage Tageaus Salomon Svensson Vilh.Edberg K.Andersson
1946-1947 Oskar Billig Hans Nilsson Nils Halén Salomon Svensson Vilh.Edberg Gunnar Leveau
1948-1949 Edv.Lybrandt Nils Danielson Nils Halén Ragnar Rohlin Vilh.Edberg Gunnar Leveau
1950-1951 Nils Danielson Tage Tageas Nils Halén Ragnar Rohlin Åke Davidson Orvar Bogren
1952-1953 Nils Danielson Tage Tageas John Wittstrand Karl Johansson Åke Davidson Orvar Bogren
1954-1955 Gunnar Leveau Herm.Andersson John Wittstrand Karl Johansson Gustaf Berg Ruben Lundqvist
        1956 Gunnar Leveau Herm.Andersson C.W.Thorbech Karl Johansson Gustaf Berg Ruben Lundqvist
        1957 Herm.Andersson Yngve Svensson C.W.Thorbech Karl Johansson Gustaf Berg Ruben Lundqvist
1958-1959 Yngve Svensson C.W.Thorbech Walter Kollgren Karl Johansson Gustaf Berg Ruben Lundqvist
1960-1961 Yngve Svensson C.W.Thorbech Walter Kollgren Karl Johansson Folke Svensson Harvey Stjärnström
1962-1963 C.W.Thorbech Ruben Lundqvist Gösta Åhall Gunnar Lantell Folke Svensson Harvey Stjärnström
        1964 Ruben Lundqvist Gösta Åhall J-E Sundström Gunnar Lantell Evert Belfrage Nils Wandel
        1965 Ruben Lundqvist Gösta Åhall J-E Sundström Gunnar Lantell Erik Olméus Nils Wandel
1966-1967 Ruben Lundqvist Enar Sandblom J-E Sundström Nils Söderberg Erik Olméus Nils Wandel
1968-1969 Enar Sandblom Nils Wandel Nils-Göran Flink Nils Söderberg Erik Bjerling Lennart Rydström
1970-1971 Enar Sandblom Nils Wandel Nils-Göran Flink Nils Alstin Erik Bjerling Lennart Rydström
1972-1973 Nils Wandel Kurt Isaksson Göran Nyqvist Nils Alstin Stig Carlsson Bertil Ahnvik
1974-1975 Nils Wandel Kurt Isaksson Göran Nyqvist Nils Alstin Stig Carlsson Bertil Ahnvik
1976-1977 Kurt Isaksson S-E.Rosengren Carl-Olof Camén I.Andersson Bertil Gunnarsson Lars Bogsjö
1978-1979 S-E Rosengren Nils-Gunnar Bårdh Carl-Olof Camén I.Andersson Bertil Gunnarsson Per Danielson
1980-1981 Nils-Gunnar Bårdh Åke Wiklund Carl-Olof Camén I. Andersson Bertil Gunnarsson Per Danielson
1982-1983 Åke Wiklund Torsten Nilsson Bo Håkansson Harald Johansson Berndt Höglund Per-G. Isaksson
1984-1985 Torsten Nilsson Stig Landfors Bo Håkansson Harald Johansson Berndt Höglund Per-G. Isaksson
1986-1987 Stig Landfors Per Svensson Peder Björnander Gösta Persson H,Harringtonsson Håkan Broman
1988-1989 Per Svensson Håkan Broman Anders Högström Gösta Persson Bo Jönsson Stig Svensson
1990-1991 Håkan Broman Göte Eliasson Anders Högström Claes-J Hedlund Bo Jönsson Stig Svensson
1992-1993 Anders Högström Per Danielson Stig Svensson Claes-J Hedlund Lennart Bellhem Kenneth Wedberg
1994-1995 Per Danielson Karl-Erik Nilsson Wigor Nilsson Gunnar Larsson Lennart Bellhem Kenneth Wedberg
1996-1997 Karl-Erik Nilsson Wigor Nilsson Åke Weimman Gunnar Larsson Mats Svenwall Kenneth Wedberg
1998-1999 Wigor Nilsson Wedberg/Larsson Åke Weimman Olof Toftby Claes Andersson Lars Bogsjö
2000-2001 Gunnar Larsson Lars Bogsjö Erik Svensson Olof Toftby Anders Hansson Hasse Severinsson
2002-2003 Lars Bogsjö Jerry Ekstrand Erik Svensson Sten Ekman Lars.E.Olsson Hasse Severinsson
2004-2005 Jerry Ekstrand Erik Svensson Levin/Gunnarsson Stig Thureson Lars.E. Olsson Hasse Severinsson
2006-2007 Erik Svensson Jan Elgmark Arne Levin B.Å.Carlander Lars.E. Olsson Anders Karlenström
2008-2009 Jan Elgmark Lars.E.Olsson H.Harringtonsson B.Å.Carlander Bo Engblad Anders Karlenström
2010-2011 Lars-E. Olsson Lennart Bellhem H.Harringtonsson Bo Jönsson Bo Engblad Kenneth Wedberg
2012-2013 B-Å Carlander Ted Tennung Bo Jönsson Per-I. Olofsson Anders Östman Kenneth Wedberg
2014-2015 Ted Tennung Arne Levin Bo Jönsson Per-I Olofsson Anders Östman Per Nilsson
2016-2017 Arne Levin Anders Hansson Göran Carlsson Bo Jönsson Morgan Craas Per Nilsson